!!! Z kapacitních důvodů nové pacienty nepřijímáme !!!

Množí se dotazy na příjem nových pacientů, kterých si velmi vážíme, ale bohužel abychom zachovali kvalitu péče pro již registrované pacienty, nejsme již schopni z kapacitních důvodů další pacienty přijímat. Již máme v registraci téměř 2000 pacientů.

Děkujeme za pochopení.